pmoczulski/ Luty 16, 2015/ Oferta

Usługa tworzenia oprogramowywania polega na realizacji projektu informatycznego w uzgodnionym z Klientem zakresie. Przybiera ona różne formy, w zależności od preferencji Klienta. W niektórych przypadkach Klient szuka wykonawcy mając bardzo precyzyjną specyfikację implementowanego systemu, inni klienci oczekują pomocy przy zdefiniowaniu projektu, a czasami wręcz przeprowadzenia fazy badawczej, w której sprawdzane są różne możliwości techniczne lub warianty podejścia do projektu.

Projekty tworzenia aplikacji obejmują następujące, często nachodzące na siebie, aktywności:

  • analiza wymagań Klienta
  • przygotowanie szczegółowej specyfikacji projektu
  • projektowanie architektury rozwiązania
  • tworzenie kodu programu
  • testowanie
  • tworzenie dokumentacji
  • wdrożenie
  • szkolenie użytkowników
  • wsparcie w okresie powdrożeniowym