pmoczulski/ Luty 16, 2015/ Oferta

W ramach prac projektowych w zakresie wsparcia w wyborze systemów informatycznych dla naszych Klientów wykonujemy:

  1. Opracowanie Mapy Procesów Biznesowych
  2. Opracowanie Specyfikacji Wymagań Funkcjonalnych
  3. Opracowanie Zapytania Ofertowego
  4. Ocenę Ofert i Dostawców
  5. Opracowanie Projektu Umowy na dostawę systemu informatycznego