pmoczulski/ Luty 16, 2015/ Oferta

Wdrożenie systemu informatycznego to dobry moment by zinwentaryzować procesy biznesowe firmy i opracować tzw. mapę procesów. Zidentyfikowanie i opisanie procesów biznesowych wprowadza firmę na tory myślenia procesowego w zarządzaniu. Opracowanie mapy procesów biznesowych pomaga ukierunkować wdrożenie systemu informatycznego na cel jaki ma on realizować.

Stosując podejście procesowe nie tylko opisujemy rzeczywistość, ale dzięki niemu firma może w usystematyzowany sposób doskonalić swoje procesy i obsługujące je system informatyczny.